top of page

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

​ Pokyny k talentovým zkouškám naleznete v sekci Pro rodiče. Předběžné přihlášení dcery nebo syna ke studiu v naší ZUŠ ve školním roce 2021 – 2022 můžete provést od 01. 04. 2021 v níže přiloženém formuláři. Konkrétní den, čas a formu talentové zkoušky je možné  domluvit dopředu s vedoucím pobočky či přímo s učitelem předmětu či oboru, který chce vaše dítě studovat.

PŘIHLÁŠENÍ K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

Vyberte pobočku
bottom of page