top of page

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor se vyučuje na dvou pracovištích. V Háji ve Slezsku a v Pusté Polomi.

Žáci se v rámci kolektivní výuky věnují  různým disciplínám plošné, prostorové, objektové a akční tvorby. Na dva přípravné ročníky navazuje sedmiletý první a čtyřletý druhý stupeň základního studia, které žáci ukončují závěrečnou absolventskou výstavou. V předmětu Základy výtvarné tvorby se žáci přípravného studia učí základům výtvarného vyjadřování hlavně prostřednictvím hravých činností. Žáci základního studia I. a II.  stupně jsou vzděláváni v předmětu Výtvarná tvorba.  Komplexně se pod pedagogickým vedením věnují kresbě, malbě, různým grafickým technikám, prostorové tvorbě, počítačové grafice, fotografiím, poznávají vývoj a současnost výtvarného umění, zdokonalují svou znalost principů výtvarného jazyka a jeho užití ve vlastní tvorbě. Mnohé práce reprezentují pravidelně školu na výstavách a soutěžích nejen u nás, ale také v zahraničí. 

 

bottom of page