top of page

ZAMĚSTNANCI

MgA. Lenka Bančejová

-

kytara

Velká Polom, Raduň, Pustá Polom

Lubomír Bartusek

-

zobcová flétna

Dobroslavice, Dolní Lhota, Velká Polom, Štítina

Jiří Bosák

-

zobcová flétna, lesní roh

Pustá Polom, Raduň

Dana Bosáková

-

zobcová flétna, hoboj

Hrabyně, Pustá Polom, Raduň

Ing. BcA. Alexandra Dehnerová

-

klavír

Raduň, Háj ve Slezsku

Mgr. Lenka Honková

vedoucí pobočky Štítina

Tajemnství hudby, housle

Háj ve Slezsku, Velká Polom, Štítina, Mokré Lazce

Vladimíra Horáková

vedoucí pobočky Pustá Polom

klavír

Pustá Polom

MgA. Jakub Hypš

vedoucí pobočky Velká Polom

klavír

Velká Polom

Jiřina Chytilová

-

kytara

Háj ve Slezsku, Raduň

Mgr. Jana Jenčová

-

sborový zpěv

Dobroslavice

Bc. Jitka Kimmelová

-

housle

Háj ve Slezsku, Hrabyně, Raduň

Alena Klapetková

-

harfa, keyboard, klavír

Háj ve Slezsku

Martin Knýbel

-

klarinet, fagot, zbc. flétna, saxofon

Háj ve Slezsku, Pustá Polom

Mgr. Daniela Kožiak

-

výtvarný obor

Háj ve Slezsku, Pustá Polom

Kubeša David DiS.

-

zobcová flétna, trubka, lesní roh

Štítina

Dominik Kubica

-

zobcová flétna, klavír, Tajemství hudby

Dolní Lhota, Dobroslavice

Mgr. Martina Kubicová

ředitelka školy

klavír

Háj ve Slezsku

DiS. Jiří Kutálek

-

klavír, korepetice

Háj ve Slezsku

Ludmila Majnušová

vedoucí pobočky Mokré Lazce

klavír

Mokré Lazce

Adam Matýsek

-

bicí nástroje

Háj ve Slezsku

MgA. Alena Mecová

-

kytara

Pustá Polom, Velká Polom, Mokré Lazce, Hrabyně

MgA. Mrkva Karel

-

klavír

Štítina

Mgr. Radek Mückstein

-

zbc. flétna, violoncello

Pustá Polom, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku

Ing. Jana Odrihocká

vedoucí pobočky Dobroslavice

klavír

Dobroslavice

Mgr. Veronika Paverová

-

housle, klavír

Háj ve Slezsku, Raduň, Mokré Lazce

Ilja Sochová

-

zbc. flétna, příčná flétna

Háj ve Slezsku

Dominika Spisarová

vedoucí pobočky Dolní Lhota

klavír, sborový zpěv

Dolní Lhota

Mgr. Kateřina Sýkorová

vedoucí pobočky Hrabyně

klavír

Hrabyně, Háj ve Slezsku

Eva Stříbná

-

klavír

Mokré Lazce

Mgr. Andrea Škarbová

-

zpěv, sborový zpěv

Háj ve Slezsku, Štítina, Mokré Lazce

Anna Škrobánková

-

akordeon, soubor

Velká Polom

Marcela Tvarůžková

-

zpěv, Tajemství hudby, klavír, keyboard

Pustá Polom, Raduň, Hrabyně

Veronika Varšová

-

zpěv

Hrabyně

Mgr. Karin Vavrošová

vedoucí pobočky Raduň

akordeón, keyboard

Pustá Polom, Raduň

Ing. Pavel Vašíček

-

cimbál, soubor

Háj ve Slezsku

PaedDr. Alena Zupková

zástupkyně ředitelky školy

výtvarný obor

Háj ve Slezsku


Ostatní zaměstnanci
 

Renáta Peterková

-

ekonomka

Háj ve Slezsku

Bc. Lenka Babilonová

-

hlavní účetní

Háj ve Slezsku

Božena Nawarová

-

uklízečka

Hrabyně

Daniela Drábková

-

školnice

Háj ve Slezsku

Ivana Ohanková

-

uklízečka

Mokré Lazce

bottom of page