top of page

ÚSPĚCHY HO

Naše úspěchy  2019 - 2020


Ocenění žáci 


8. ročník krajské soutěže Múzy Ilji Hurníka 2019 - Klavír

 

ZLATÉ PÁSMO a ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY ZA VYNIKAJÍCÍ INTERPRETACI
Vanessa Kubicová -   (ze třídy Ing. Jany Odrihocké)

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Klára Baďurová - (ze třídy Ing. Jany Odrihocké)

Výsledky soutěží MŠMT ve školním roce 2019/2020
11. 3. 2020 byla vyšší kola soutěží MŠMT zrušena

Hra na smyčcové nástroje -  okresní kolo v Opavě 19. 2. – 20. 2. 2020


Hra na housle žáci (ze třídy Bc. J. Kimmelové)
Anna Plurová             0. kategorie        1. místo
Apolena Šindlářová        I. kategorie        2. místo
Dora Bártová            II. kategorie        2. místo
Vanessa Kubicová        II. kategorie        1. místo    
Jakub Nosek            II. kategorie        1. místo
Štěpán Valík            IX. Kategorie        2. místo 


Hra na violoncello (ze třídy R. Mücksteina)
Tina Strakošová            I. kategorie        1. místo s postupem do krajského kola
Ondřej Sidunov            IX. Kategorie        2. místo

Hra na klavír – okresní kolo v Opavě 24. 2. – 25. 2. 2020


Sólová hra na klavír
Miriam Vilášková        0. kategorie        1. místo (ze třídy V. Horákové)
Vanessa Kubicová        III. kategorie        1. místo s postupem do krajského kola (ze třídy Ing. J. Odrihocké)
Matěj Beinhauer        IV. Kategorie        1. místo    (ze třídy A. Klapetkové, Ing. A. Dehnerové)
Izabela Lešová            V. kategorie        2. místo (ze třídy MgA. J. Hypše)


Klavírní dua

Anežka Tvarůžková
Hana Urbančíková        II. kategorie        2. místo (ze třídy V. Horákové)


Hra na kytaru – okresní kolo v Opavě 2. 3. 2020

Hra na kytaru sólo

Tomáš Kupka             IV. Kategorie        1. místo s postupem do krajského kola (ze třídy Mgr. art. J. Mecy)

Kytarová dua

Kateřina Gilíková
Eva Prymusová            III. Kategorie        2. místo (ze třídy J. Chytilové)

Ocenění učitelé 

Petr Hanousek 

Zvláštní cena ÚUR ZUŠ ČR za mimořádný přínos pro základní umělecké vzdělávání

bottom of page