top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Moore Advisory CZ. S. r. o
se sídlem Karolínská 331/4, Karlín 186 00 Praha 8
IČO:09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
telefon: +420 734 647 701
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka


Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Název Organizace: Základní umělecká škola Vladislava Vančury Háj ve Slezsku, příspěvková
organizace; IČO: 47813539
se sídlem Nádražní 11, 747 92, Háj ve Slezsku
Jméno a příjmení správce: Mgr. Martina Kubicová
Telefon: 553 773 332
E-mail: kubicova@zushaj.cz
(dále jen „správce“)

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Základní uměleckou školu Vladislava
Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvkovou organizaci, provádí od 1. 1. 2024 společnost Moore Advisory
CZ s.r.o.

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně
osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní
údaje.
Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich
uchování naleznete níže (žáci a zákonní zástupci, smluvní partneři, uchazeči o zaměstnání,
zaměstnanci, kamerový systém).
Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
 
 požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje
zpracovávané jsou nepřesné);
 požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat
omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování
osobních údajů;
 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
 podat stížnost dozorovému orgánu;
 Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se
zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u
správce.

 

bottom of page