top of page

HUDEBNÍ OBOR

Vyučujeme hru na hudební nástroje a zpěv, hudební teorii, komorní a souborovou hru. Při škole působí cimbálová muzika, akordeonový soubor, soubor zobcových fléten a jiné komorní sestavy. Každý žák nejméně jednou ročně vystupuje na třídních předehrávkách, nejtalentovanější z nich na koncertech a přehlídkách, zúčastňují se soutěží. Na dva přípravné ročníky navazuje sedmiletý první stupeň a čtyřletý druhý stupeň základního studia. Ukončení prvního i druhého stupně probíhá formou absolventského vystoupení.


Je možné navštěvovat výuku hry na tyto nástroje:


Klávesové nástroje: klavír, keyboard


Dechové a bicí nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon, trubka, lesní roh, akordeon, bicí nástroje


Smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello


Strunné nástroje: klasická kytara, cimbál, harfa


Pěvecké oddělení: sólový, sborový zpěv


Specifikem hudebního oboru je individuální výuka — na jedné vyučovací hodině týdně se pedagog věnuje pouze jednomu, výjimečně dvěma žákům. Součástí uvedených oborů je i povinná výuka hudební teorie v kolektivním předmětu Tajemství hudby, komorní a souborová hra realizovaná v předmětu Komorní dílna, Sborový zpěv a Cimbálová muzika.  Nástroj si žáci volí podle svého zájmu a možností školy při splnění talentových předpokladů.


Žáci se pravidelně účastní soutěží a přehlídek ZUŠ. 
Talentované žáky připravujeme pro budoucí amatérskou i profesionální praxi, případně ke zkouškám k dalšímu studiu na konzervatořích a hudebních gymnáziích nebo školách pedagogického zaměření.

bottom of page