top of page

ÚSPĚCHY VO

Naše úspěchy  2022 - 2023

Soutěže VO 2022 /2023

MDVV Lidice 2023


pedagog Eva Muchová

MEDAILE ŠKOLE ZA PROSOTOROVÉ PRÁCE
Dudková Julie, Ritz Mojmír, Rudorfer Ondřej, Vindiš David, Zapletalová Anna,
Durčák Jindřich, Kaspříková Barbora, Lampová Rozálie, Lampová Viktorie, Packová Natálie
(2x). 11 ks


pedagog Alena Zupková


ind. medaile Ema Dostálková


MEDAILE ŠKOLE ZA GRAFIKU
Anna Ausficírová , Barbora Bielková, Barbora Kimmelová 2x, Alžběta Kimplová, Alžběta
Hašková, Jindřiška Kramná, Mia Kovalíková, Sofie Čermáková, Stella Hofmanová, Jakub
Dvořák 2x, Veronika Dvořáková, Marián Mareth, Kateřina Pochylová, Anna Tomečková,
Františka Zemanová 2x, Radek Špánek, Linda Štrychová 20 ks

Hlavní cena bienále
Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na XVII.
bienále výtvarných Alternativ 2023 v Považské Bystrici

Reprezentovali žáci ze třídy Aleny Zupkové:


Anna Ausficírová, Barbora Bielková, Rozálie Brablecová, Sofie Čermáková, Matyáš
Dostálek, Dostálková Ema, Jakub Dvořák, Veronika Dvořáková
Votěch Gala, Eliška Galová, Aneta Hájková, Adéla Halířová, Ema Hašková, Stella
Hofmanová, Eliška hosová, Barbora Kimmelová, Alžběta Kimplová, Martin Klimeš, Elen
Konečná, Veronika Kožáková, Jindřiška Kramná, Vanessa Kubicová, Marián Mareth, Jullie
Marethová, Julie Martinů, Helena Matějová, Kateřina Pochylová, Radek Špánek, Natálie
Špánková, Linda Štrychová, Anna Tomečková, Kristina Turková, Františka Zemanová 33 ks

17. celostátní přehlídka „Blízko i daleko“


Cena kurátorů za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru
Čestné uznání Zupková Alena, Samková Tereza, Základní umělecká škola Vladislava

Vančury, Háj ve Slezsku za projekt JINAK
Výrazně reprezentovali:


Jakub Dvořák, Laura Hamplová, Johana Hašková, Elen Konečná, Veronika Kožáková,
Marián Mareth, Sára Pešková, Františka Zemanová 8 ks

 

Múzy Ilji Hurníka  2022 

Zlaté pásmo

Bielková Barbora, Dvořák Jakub        

     

Stříbrné pásmo

Hašková Johana, Kořenek Jan, Kupka  Filip, Tulis Petr          

         

Bronzové pásmo

Čermáková Sofie, Hájková Aneta, Kozubková Linda, Kramná Jindřiška,

Lampová Viktorie, Helena Matějová, Zapletalová Anna   

  

 

Bienále TORUŇ 2022

mezinárodní výtvarná soutěž říjen 2022

ocenění:

Bielková Barbora, Galová Eliška, Kramná Jindřiška, Marethová Julie         

Pešková Sára, Zemanová Františka    

bottom of page