top of page

ÚSPĚCHY HO

Naše úspěchy  2022-2023

V krajském kole byli ohodnoceni žáci

Karin Vavrošové, Kudělová

Adele a Nevřela Filip, ve hře na EKN druhými místy.


V kraji získalo dechové trio, Sára Dudková, Jáchym Zeman a
Štěpán Hořenek, ze třídy Martina Knýbla první místo.


Ze třídy Ilji Sochové si odvezlo duo příčných fléten z krajského
kola
, Ema Lukášová, Rozálie Žídková, druhé místo.

Duo
zobcových fléten, Markéta Mušálková, Elen Hrubá, postoupilo
s prvním místem v kraji do kola celostátního, v Liberci duo porota
ocenila krásným druhým místem.


V prestižní mezinárodní soutěži, Pro Bohemia 2023 Janáčkova
konzervatoř Ostrava
, získala žákyně Martina Knýbla ve hře na
saxofon, Ester Štalmachová, Čestné uznání II. stupně.


Ve významné klavírní  soutěžní přehlídce Pianoforte per tutti byla
ohodnocena žákyně Jany Odrihocké, Vanessa Kubicová,
stříbrným pásmem.

bottom of page